Promene krvnih sudova kože

Featured Video Play Icon

Promene krvnih sudova kože

Diva Laser Centar facebook live stream emisija 22.10.2016.

dr spec. Jasna Czurda Potić zaposlena u Diva Medical-u odgovara na pitanja u vezi sa promenama krvnih sudova kože.

Pogledajte emisiju, verujemo da će doktorka Jasna odgovoriti na mnoga Vaša pitanja.