Medicinska istraživanja

Medicinska istraživanja

medicinska istrazivanja
Medicinska istraživanja u cilju lečenja teških bolesti napreduju.

Najnoviji eksperimenti potvrdjuju da je ljudska koža ogroman potencijalni izvor matičnih (stem) ćelija.

U laboratorijskim uslovima uspešno je iz dermalnih fibroblasta (poreklom iz ljudske kože) dobijena matična ćelija. Potencijal ove matične ćelije da se diferencira u bilo koje ćelije i tkiva ljudskog organizma, vrlo je visok. To otvara nove mogućnosti perspektive u terapiji teško izlečivih bolesti.

VAŠ DIVA MEDICAL