DIVA MEDICAL U KORAK SA NOVINAMA U OBLASTI DERMATO-ONKOLOGIJE

DIVA MEDICAL U KORAK SA NOVINAMA U OBLASTI DERMATO-ONKOLOGIJE

U januaru 2018. Godine u Berlinu je održana VI Evropska škola Dermato-Onkologije (ESDO), u organizaciji Evropske Asocijacije Dermato-onkologa (EADO), u kojoj je uzela učešće i naš dermatolog dr Sunčica Živković, član EADO-a .

Tema je rastući broj obolelog od karcinoma kože, prevencija, dijagnostika i najnovija terapija i metastaskih tumora kože. Dijagnostika se pre svega odnosi na pravovremene i detaljne dermatološke preglede svih promena na koži, njihovo praćenje ili uklanjanje shodno tipu i karakteru promene. Pregledi podrazumevaju korišćenje dermatoskopa, kao i druge dijagnostičke metode i instrumente.

Akcenat je stavljen na takozvane „ružičaste tumore kože“ što podrazumeva amelanotične odnosno ne pigmentovane melanome, kao i na „brzorastuće“ melanome. Ovi netipični melanomi upravo predstavljaju najveći dijagnostički izazov za dermatologe.

Tema su takođe bili i akralni melanomi – melanomi šaka i stopala, melanomi sluzokože – usne duplje i genitalija, kao i melanomi oka. Nezaobilazna tema svakako je lečenje tumora kože kako hirurško, tako i nehirurško (krioterapija, radiotalasna hirurgija, lokalna medikamentozna terapija).

Prezentovana su iskustva i rezultati u primeni cistotatika, kao i zračne i najnovije imunološke terapije.

Naš tim dermatologa ima višedecenijsko iskustvo u pregledu i dijagnostici svih promena na koži. Ponosni smo na činjenicu da pratimo sva svetska dostignuća i novine u oblasti dermatologije i dermatohirurgije.